Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

Завршни испит 2013/14

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

polaganje-zavrsnog-ispita

Завршни испит након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици. Ученици који заврше осми разред у школској 2013/2014. години, као и наредне генерације ученика осмог разреда, завршни испит полажу решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и друштвених наука и обухвата садржај и компетенције из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за природне и друштвене науке.

Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују од ученика на крају основног школовања. Та очекивања утемељена су у наставним програмима и општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања. Тестовима из Математике и Српског, односно матерњег језика испитују се сви образовни стандарди из ових предмета за крај обавезног образовања. За потребе комбинованог теста из природних и друштвених наука у школској 2013/2014. години, изабран је подскуп стандарда из пет предмета који су предвиђени за испитивање овим тестом. Образовни стандарди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Стандарди су кумулативни и остварење захтева са једног нивоа подразумева да ученик функционално користи знања и вештине са претходних нивоа.

Тестови које ученици решавају на завршном испиту састоје се од питања и задатака којима се испитују компетенције описане образовним стандардима са основног, средњег и напредног нивоа. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и одабране садржаје који су процењени као кључни за наставак школовања.

Тестови завршног испита састављени су од необјављених питања и задатака и садрже од 20 до 40 питања или задатака у зависности од процењене тежине и типа коришћених задатака. У комбинованом тесту из природних и друштвених наука задаци су конципирани на начин да обухватају садржаје из различитих наставних предмета. У складу са пројектованом информативношћу тестова, питања и задаци у њима могу да носе различит број бодова.

У школској 2013/2014. години ученик може остварити највише 16 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 16 бодова из математике и највише 8 бодова на комбинованом тесту, што укупно чини највише 40 бодова на основу успеха на завршном испиту. Ученик по основу општег успеха остварује највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100.

Листа одабраних стандарда из физике са листе стандарда прописаних Правилником о општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/10) чија се оствареност проверава комбинованим тестом.

 1. ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе
 2. ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова
 3. ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине
 4. ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје
 5. ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока
 6. ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
 7. ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
 8. ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре
 9. ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе потиска
 10. ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине
 11. ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање
 12. ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола
 13. ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно
 14. ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје
 15. ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
 16. ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази
 17. ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност
 18. ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
 19. ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће
 20. ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи
 21. ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање

Стандарде за остале предмете можете погледати у

Правилнику о измени и допуни правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Advertisements

Single Post Navigation

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

%d bloggers like this: