Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

Archive for the category “Задаци”

За све …

За све оне који желе бољу оцену из физике…

За све будуће такмичаре ….

За све љубитеље физике …

123

Четири лака корака како исправно поставити и решити (нерешиве) задатке из физике и о чему треба водити рачуна при решавању задатака!

1.

Ако вам се задатак чини тежак, немогућ, ако немате идеју, не знате како да почнете, или сте тотално деконцентрисани због тога што вас смета бука или штогод, немојте одустати у самом почетку!

Задатак почните да решавати тако да прво пажљиво прочитате и (ако је могуће) направите цртеж или скицу, без обзира да ли се то тражи у задатку или не. Цртајте, повлачите линије, означите тела, мере, дужине…

Затим пробајте да поставите задатак. Извуците и испишите све податке из задатка. Обавезно након тога напишите и формулу која би вам могла користити (за брзину, густину, запремину, површину и сл..).

Кад све то „избаците“ на папир, до решења ће бити врло једноставно доћи. Уосталом и постављање формула које доводе до решења доноси бодове!

2.

При решавању задатака треба посебно да пазите на јединице (метар, километар, или секунда, час, …)! Не бркати и међусобно мешати јединице истих величина! Све јединице морају бити усклађене како бисмо их могли упоређивати, множити, делити.

Сваки пут ако морамо прерачунати јединицу, морамо то јасно и да покажемо! Немојте мислити да се нешто подразумева. Све треба бити видљиво и стављено на папир.

3.

Не заборавите на крају обавезно уз решење написати јединицу, или прерачунати у другу јединицу ако се то од вас изричито тражи у задатку.

Зато, на крају немојте пропустити да прочитате задатак још једном!

4.

Будући да има довољно времена, добро би било још једном на крају проверити и само решење, те размислити има ли оно смисла. Нпр. ако се тражи брзина ракете, не би било добро да вам резултат буде 4m/h – такво решење представља брзину корњаче или пужа, а не ракете.

 

Меда у шетњи

Меда је кренуо у шетњу. Кренуо је на југ и прешао један километар. Затим је кренуо на запад и после једног километра је одлучио да крене на север. Када је препешачио још један километар нашао се на месту одакле је кренуо.

Које је боје меда?

a79ff8ba0462e0cc8ad751259fcf5e6a

За бициклисте

Задаци са овогодишњег PISA теста.

Знам да користим јединице

Шестаци проверите да ли знате да користите јединице.

Допуните причу, тако да има смисла, следећим бројним вредностима са припадајућим јединицама:

200g / 20°C / 0,5km / 30s / 1,2kg /

100m / 6h15min / 539m / 15min / 1,5h /

2,5kg / 0,5ha / 25m / 7h / o,5l /

1,5min / 8h30min / 80km /

Ивана се пробудила у ___. Тог дана је устала рано, јер се спремала да иде на излет.  До школе која је удаљена _______ требало јој је ______ .

Аутобус је већ био паркиран испред школе и на излет су кренули  у ____. До Фрушке горе која је удаљена _______ аутобус вози ________ тако да су стигли у ______. Напољу је било лепо време и температура око ____.

Ивана и њени другари су изнели своје ствари из аутобуса и кренули у дугу шетњу падинама Фрушке горе. Највиши врх Фрушке горе је Црвени Чот (_____). Била је то напорна шетња, јер је на леђима носила ранац масе ______. У ранцу је имала свашта. Понела је флашу воде запремине ______ , чоколаду масе _____, четири јабуке укупне масе _____ и конопац дужине ______. Шетња се завршила на једној ливади површине око _____, где су одлучили да направе стазу за трку. Извадила је конопац из  ранца и поставили су четири кочића како би направили квадрат странице дужине _____. Тркали су се око квадрата. Договорили су се да свако трчи три круга и да израчунају укупно време и просечно време по кругу.  Ивана је укупно трчала ______, а по кругу је то било _____. Победила је. 

Срећна и задовољна се вратила кући са излета.

Допуните причу и бићете срећни што сте проверили знање мера и јединица.

Маса? Тежина?

Ја сам тежак 70 килограма.

Неки од вас се хватају за главу што због великог броја килограма, а неки због неразликовања појмова масе и тежине.

У свакодневном говору појмови „маса“ и „тежина“ су практично синоними, па је уобичајено чути „Ја сам тежак 70 килограма.“ Помешани су појмови тежина тела (тежак) и маса тела (70 килограма).

У физици појмови масе и тежине су различити и добро дефинисани појмови. Да видимо како их дефинише меда.

Mасу и тежину можда мешамо због њихове повезаности.

Тело масе 70kg на Земљи има тежину Q=70kg*9,81m/s²=686,7N.

Значи:

Моја маса је 70 килограма,

а тежак сам 686,7N.

На Месецу тело масе 70kg има тежину Q=70kg*1,62m/s²=113,4N

(6 пута „лакши“ на Месецу)

Зашто радимо задатке из физике?

Физика је једна од наука која проучава и објашњава природне појаве: механичка кретања, топлотне појаве, електричне, магнетне, светлосне, структуру материје… У оквиру теоријске наставе физике упознајемо се са физичким величинама и физичким законима.

Ако знамо да саопштимо дефиницију неке величине или знамо да напишемо формулу која одговара неком физичком закону, то не значи да смо заиста стекли сазнање о тим појмовима или појавама нити да смо их разумели. Наше знање је право онда када умемо и да га употребимо: да бисмо израчунали вредност неке величине, објаснили неки пример који нам је познат из свакодневног живота, а у уџбенику се не спомиње конкретно, разумели рад неке машине, можда и сами конструисали неки уређај и тако даље. Управо томе – да наше знање не буде само формално и пасивно него активно и примењиво треба да допринесу између осталог и рачунски задаци.

Дакле, важно је радити задатке да бисмо:

 • честим коришћењем појмова и формула утврдили знање о физичким величинама и законима и трајно их запамтили;
 • анализирајући постављени проблем боље уочавали повезаност појава, чиме се наше знање продубљава, проширује, постаје „квалитетније“;
 • решавајући конкретне примере из свакодневне праксе сагледали значај физике и потребу за њеним учењем;
 • развијали способност да мислимо, повезујемо, закључујемо, што је битно не само у физици него у свакој животној ситуацији;
 • оспособљавали се за самосталан рад и самосталним радом истицали и развијали своју оригиналност;
 • успешним решавњем тежих задатака стекли самопоуздање, заволели физику и пожелели да радимо и напредујемо и више од оног што захтева обавезан школски програм.

Наравно, то су само неки од разлога због којих треба радити задатке из физике.

Како радити задатке?

Ученицима који тек почињу да уче физику решавање задатака може представљати велики проблем. Сваки задатак је целина за себе, третира посебну појаву и не постоји јединствен модел или шаблон којим би се могао решити сваки задатак. Ипак, има неких „правила“ којих се можемо придржавати у сваком задатку како бисмо лакше стигли до резултата.

 1. Задатак се прво мора добро прочитати. Ако је потребно, треба га читати и више пута да би се разумео проблем о којем се ради. Разумети задатак значи схватити о којој се физичкој појави (или закону) ради, које величине су познате и које треба одредити.
 2. Решење треба започети поставком задатка. То значи да треба забележити познате податке и шта треба израчунати. За обележавње физичких величина користе се одговарајући симболи (обично су то латинична слова или слова грчког алфабета). На пример, уобичајена ознака за масу је m (понекад се користи и М), за брзину v, за време t (понекад τ или Т), за дужину l и тако даље. Уобичајено је да се у поставци задатка величине записују преко одговарајућих ознака.
 3. Понекад је однос између величина у задатку лакше уочити ако се нацрта одговарајућа слика.

Имајући y виду да у настави физике ученици можда још нису упознали ниједан физички закон, као пример наводимо један њима познати задатак из математике.

Пример: Идући у школу, Мира од куће до продавнице у којој купује ужину пређе 250m. До школе јој остане још 120m. Колико је Мирина кућа удаљена од школе?

Пажљивим читањем задатка треба најпре да разлучимо шта је то што је познато, а шта треба да израчунамо:

 • позната су два растојања: од куће до продавнице је 250m и од продавнице до школе 120m;
 • тражи се удаљеност од куће до школе.

То можемо представити и једноставним цртежом

Те податке записујемо у поставци задатка која може изгледати овако:

Дати подаци: l1=250m; l2 =120m

Тражи се: удаљеност  од школе од куће l=?.

Задатак је једноставан и лако успостављмо однос међу величинама l1, l2 и l:

 l = l1+l2;

l= 250 m +120 m;

l= 370 m .

4. Препоручујемо ученицима да при решавању задатака сваку формулу пишу у новом реду (као што је и урађено у претходном примеру). Тако је прегледније, уредније и боље се прати ток мисли.

Мала физика за велике физичаре, а може и обрнуто

У оквиру мале физике биће објављивани занимљиви задаци где није неопходно велико знање физике, већ домишљатост и здрав разум.

Да почнемо са кретањем.

 1. Растојање између градова А и Б је 20 километара. То растојање пешак пређе за 20 сати, а бициклиста за 5 сати. После колико сати и на ком растојању од места А ће се срести ако истовремено крену један према другом?
 2. Растојање између пса и зеца је 30 псећих скокова. Његов скок је дугачак 150 центиметара. Са колико ће скокова пас достићи зеца ако растојање које пас достигне са шест скокова зец постиже са седам? Ако је ливада на којој пас јури зеца дугачка 300 метара да ли ће се зец спасити бекством у шуму?
 3. Када је путник у возу прешао трећину пута заспао је. Када се пробудио, видео је да је до циља остала још трећина од оног пута који је преспавао. Колико километара пута је путник преспавао, ако се зна да треба да пређе пут дугачак 90 километара? Ако је путовање трајало 3 сата (нормално за возове у Србији) колико времена је путник провео спавајући?

Ваше одговоре шаљите у облику коментара.

 

Забавите се размишљајући 5

Два воза, који имају исте константне брзине кретања од 30km/h, иду један другом у сусрет на истој праволиниjској прузи. Птица која лети брзином 60km/h полети са чеоне стране једне од локомотива и лети ка другој удаљеној 60km од прве. Долетевши до друге додирне је и одмах се враћа ка првој итд. Укупан пут који пређе птица до тренутка судара возова је

а) 20km

б) 30km

в) 60km

г) 35km

Очекујем одговор у виду коментара.

Забавите се размишљајући 4

Боба побеђује Јелену у тркама на 100m остављајући је увек 10m иза себе при уласку у циљ. Ако Боба да предност Јелени при старту од 10m тако што стартује 10m иза стартне линије и ако Боба и Јелена трче истим средњим брзинама као у претходној трци, при уласку у циљ је следећа ситуација.

а) Јелена побеђује за 10m

б) Боба побеђује за 10m

в) Боба побеђује

г) Истовремено улазе у циљ

Очекујем одговор у виду коментара.

Забавите се размишљајући 3

Полуга приказана на слици причвршћена је за плафон и налази се у равнотежном стању. Страна са пешчаним сатом и коцком је такође у равнотежи са кругом, другом коцком и звездом.

Троуглови су тежине 20kg. Ако је пешчани сат тежине 14kg, а звезда 4kg колико су тешке коцке и круг ?

Очекујем одговор у виду коментара.

Забавите се размишљајући 2

Некада давно у Мемфису није било моста на реци Нил, него су се људи превозили чамцима са једне на другу страну. Постојала су само два чамца, које су веслали Херхор и Сукх. Херхор је становао на левој обали, а Сукх на десној.

Сваког дана су почињали да веслају у исто време и да превозе путнике. Пошто крену, мимоиђу се на 360 корака од леве обале. Када дођу на супротну страну одморе се по 25 минута и крену да веслају назад. Овај пут се сретну на 200 корака од десне обале.

Херхор и Сукх веслају констатном брзином све време, али је Сукх мало јачи па весла брже.

Колико је широк Нил на том месту?

Очекујем одговор у виду коментара.

Забавите се размишљајући

Био једном један цар који је био добар и веровао је својим поданицима. Једног дана је поделио поседе десеторици најпоштенијих слуга. Они су заузврат сваке године морали да му дају једну полугу направљену од једног килограма злата. То су и чинили. Десет година су верне слуге доносиле идентичне златне полуге обележене својим жигом.

Али, као и свакој причи има али, цар је дознао да га један од слуга вара од првог дана и да прави идентичне полуге као и остали, али оне имају масу 900 грама уместо један килограм.

Цар је сакупио све добијене полуге и помоћу само једног мерења вагом одредио који га слуга вара. Како?

Очекујем одговор у виду коментара.

Post Navigation