Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

Archive for the tag “задаци”

За све …

За све оне који желе бољу оцену из физике…

За све будуће такмичаре ….

За све љубитеље физике …

123

Четири лака корака како исправно поставити и решити (нерешиве) задатке из физике и о чему треба водити рачуна при решавању задатака!

1.

Ако вам се задатак чини тежак, немогућ, ако немате идеју, не знате како да почнете, или сте тотално деконцентрисани због тога што вас смета бука или штогод, немојте одустати у самом почетку!

Задатак почните да решавати тако да прво пажљиво прочитате и (ако је могуће) направите цртеж или скицу, без обзира да ли се то тражи у задатку или не. Цртајте, повлачите линије, означите тела, мере, дужине…

Затим пробајте да поставите задатак. Извуците и испишите све податке из задатка. Обавезно након тога напишите и формулу која би вам могла користити (за брзину, густину, запремину, површину и сл..).

Кад све то „избаците“ на папир, до решења ће бити врло једноставно доћи. Уосталом и постављање формула које доводе до решења доноси бодове!

2.

При решавању задатака треба посебно да пазите на јединице (метар, километар, или секунда, час, …)! Не бркати и међусобно мешати јединице истих величина! Све јединице морају бити усклађене како бисмо их могли упоређивати, множити, делити.

Сваки пут ако морамо прерачунати јединицу, морамо то јасно и да покажемо! Немојте мислити да се нешто подразумева. Све треба бити видљиво и стављено на папир.

3.

Не заборавите на крају обавезно уз решење написати јединицу, или прерачунати у другу јединицу ако се то од вас изричито тражи у задатку.

Зато, на крају немојте пропустити да прочитате задатак још једном!

4.

Будући да има довољно времена, добро би било још једном на крају проверити и само решење, те размислити има ли оно смисла. Нпр. ако се тражи брзина ракете, не би било добро да вам резултат буде 4m/h – такво решење представља брзину корњаче или пужа, а не ракете.

 

Зашто радимо задатке из физике?

Физика је једна од наука која проучава и објашњава природне појаве: механичка кретања, топлотне појаве, електричне, магнетне, светлосне, структуру материје… У оквиру теоријске наставе физике упознајемо се са физичким величинама и физичким законима.

Ако знамо да саопштимо дефиницију неке величине или знамо да напишемо формулу која одговара неком физичком закону, то не значи да смо заиста стекли сазнање о тим појмовима или појавама нити да смо их разумели. Наше знање је право онда када умемо и да га употребимо: да бисмо израчунали вредност неке величине, објаснили неки пример који нам је познат из свакодневног живота, а у уџбенику се не спомиње конкретно, разумели рад неке машине, можда и сами конструисали неки уређај и тако даље. Управо томе – да наше знање не буде само формално и пасивно него активно и примењиво треба да допринесу између осталог и рачунски задаци.

Дакле, важно је радити задатке да бисмо:

 • честим коришћењем појмова и формула утврдили знање о физичким величинама и законима и трајно их запамтили;
 • анализирајући постављени проблем боље уочавали повезаност појава, чиме се наше знање продубљава, проширује, постаје „квалитетније“;
 • решавајући конкретне примере из свакодневне праксе сагледали значај физике и потребу за њеним учењем;
 • развијали способност да мислимо, повезујемо, закључујемо, што је битно не само у физици него у свакој животној ситуацији;
 • оспособљавали се за самосталан рад и самосталним радом истицали и развијали своју оригиналност;
 • успешним решавњем тежих задатака стекли самопоуздање, заволели физику и пожелели да радимо и напредујемо и више од оног што захтева обавезан школски програм.

Наравно, то су само неки од разлога због којих треба радити задатке из физике.

Како радити задатке?

Ученицима који тек почињу да уче физику решавање задатака може представљати велики проблем. Сваки задатак је целина за себе, третира посебну појаву и не постоји јединствен модел или шаблон којим би се могао решити сваки задатак. Ипак, има неких „правила“ којих се можемо придржавати у сваком задатку како бисмо лакше стигли до резултата.

 1. Задатак се прво мора добро прочитати. Ако је потребно, треба га читати и више пута да би се разумео проблем о којем се ради. Разумети задатак значи схватити о којој се физичкој појави (или закону) ради, које величине су познате и које треба одредити.
 2. Решење треба започети поставком задатка. То значи да треба забележити познате податке и шта треба израчунати. За обележавње физичких величина користе се одговарајући симболи (обично су то латинична слова или слова грчког алфабета). На пример, уобичајена ознака за масу је m (понекад се користи и М), за брзину v, за време t (понекад τ или Т), за дужину l и тако даље. Уобичајено је да се у поставци задатка величине записују преко одговарајућих ознака.
 3. Понекад је однос између величина у задатку лакше уочити ако се нацрта одговарајућа слика.

Имајући y виду да у настави физике ученици можда још нису упознали ниједан физички закон, као пример наводимо један њима познати задатак из математике.

Пример: Идући у школу, Мира од куће до продавнице у којој купује ужину пређе 250m. До школе јој остане још 120m. Колико је Мирина кућа удаљена од школе?

Пажљивим читањем задатка треба најпре да разлучимо шта је то што је познато, а шта треба да израчунамо:

 • позната су два растојања: од куће до продавнице је 250m и од продавнице до школе 120m;
 • тражи се удаљеност од куће до школе.

То можемо представити и једноставним цртежом

Те податке записујемо у поставци задатка која може изгледати овако:

Дати подаци: l1=250m; l2 =120m

Тражи се: удаљеност  од школе од куће l=?.

Задатак је једноставан и лако успостављмо однос међу величинама l1, l2 и l:

 l = l1+l2;

l= 250 m +120 m;

l= 370 m .

4. Препоручујемо ученицима да при решавању задатака сваку формулу пишу у новом реду (као што је и урађено у претходном примеру). Тако је прегледније, уредније и боље се прати ток мисли.

Мала физика за велике физичаре, а може и обрнуто

У оквиру мале физике биће објављивани занимљиви задаци где није неопходно велико знање физике, већ домишљатост и здрав разум.

Да почнемо са кретањем.

 1. Растојање између градова А и Б је 20 километара. То растојање пешак пређе за 20 сати, а бициклиста за 5 сати. После колико сати и на ком растојању од места А ће се срести ако истовремено крену један према другом?
 2. Растојање између пса и зеца је 30 псећих скокова. Његов скок је дугачак 150 центиметара. Са колико ће скокова пас достићи зеца ако растојање које пас достигне са шест скокова зец постиже са седам? Ако је ливада на којој пас јури зеца дугачка 300 метара да ли ће се зец спасити бекством у шуму?
 3. Када је путник у возу прешао трећину пута заспао је. Када се пробудио, видео је да је до циља остала још трећина од оног пута који је преспавао. Колико километара пута је путник преспавао, ако се зна да треба да пређе пут дугачак 90 километара? Ако је путовање трајало 3 сата (нормално за возове у Србији) колико времена је путник провео спавајући?

Ваше одговоре шаљите у облику коментара.

 

Мој коментар теста из физике за шестаке

Здрав разум је победио. Ученици који не знају баш све из градива физике могли су уз употребу малих сивих ћелија, што би рекао чувени детектив Херкул Поаро, да успешно савладају задатке из физике.

16. задатак

Добро одабран квалитативан задатак који нам даје информацију да ли разумемо електричну силу. Сличан задатак би могао да буде постављен и са сталним магнетима. Очекујем га у неким новим тестирањима.

Да не заборавим решење: Балон А је позитивно наелектрисан (0,5 бодова), а балон С (0,5 бодова) негативно наелектрисан.

17. задатак

Задатак из стварног живота (као на Пиза тестирању које се ближи). Браво за креатора. Решење 190km/h (0,5 бодова тачна бројна вредност и 0,5 бодова тачна јединица).

18. задатак

Да сам ја правио овај задатак сигурно би тело мало одвојио од подлоге и можда је мало закривио, али ђаци су се интуитивно врло лепо снашли.

Решење је под а).

19. задатак

Да не улазимо у расправу да ли је по програму за шестаке или седмаке задатак је ту и графици су нешто што, ако се лепо објасни, ђаци воле и у већој мери им је јасно. Задатак је опет било најлакше урадити коришћењем здраве памети. За 5 секуди 25 метара, што значи сваке секунде по 5 метара и дођосмо до решења 15 метара. Многи ђаци су решење и нацртали. Нико се није „залуђивао“ да тражи брзину па онда пређени пут.
20. задатак

И стигосмо до најтежег, или је бар требао да буде најтежи задатак. Проверих ја то данас на једном трећаку у необавезном ћаскању у поподневној шетњи. Решење које ћу дати је решење трећака који зна математику. Аха, рече он, за 1 сат аутомобил пређе 54 километара. Па то значи да ће за 10 минута да пређе 54 подељено са 6, а то је 9 километара. Био је то тачан одговор.  Моји ученици су решили овај задатак и на прави „физичарски“ начин путем формуле за брзину равномерног кретања, али понављам још једном, да је ово по питању физике тест да се види како користе ђаци здраву памет.

Немам још статиску прегледаног теста, али након прегледаних задатака могу да истакнем што би рекли политичари да ми је драго што предајем паметној деци која знају и воле физику.

Погледајте коментар теста из историје

Иза огледала – Луис Керол

Увек, када у осмом разреду предајем оптику и конструкцију лика код равног огледала, споменем „Алису иза огледала“, Луиса Керола. И увек, али увек ме деца гледају са чуђењем.

Да ли ја превише од њих очекујем или је затајило класично образовање? Јесте да сам довољно стар да се сећам црно белих филмова, али ваљда су класици вечни. Ајде да их сачувамо од заборава.

Прво зашто иза огледала?

Код равних огледала лик је имагинаран и формира се „иза огледала“.

Али ако завирите иза огледала видећете само зид. Ако покушате да уђете у огледало разбићете носиће. Наравно ако нисте Алиса.

Или Мики Маус у Дизнијевом цртаном филму „Кроз огледало“.

Наравно, Луис Керол је много више од „Алисе у земљи чуда“ и „Алисе иза огледала“.

Ако желите да сазнате нешто више о овом енглеском математичару и писцу прочитајте чланак

Војислава Пантића „Луис Керол – алтер его математичара“

http://elib.mi.sanu.ac.rs/pages/browse_issue.php?db=nm&rbr=19

и пробајте да решите неку „мозгалицу“.

Post Navigation