Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

Archive for the tag “Марко Вукобрат Јарић”

Физика слова „Ћ“ или анегдота о Марку Вукобрату Јарићу

Када ме неко дете пита која је ознака за силу или неку другу опште познату, или би барем требала да буде позната, физичку величину често, у шали, кажем неко наше слово ш, ж или ћ. Ђаци, на срећу већи број ученика у одељењу се насмеје.

Да видимо, има ли наших слова у физици?

Да ли је то слово „Ћ“?

Планкова константа (означаве се са h) је физичка константа која се користи за описивање величине кванта. Има централну улогу у квантној механици, а добила је име по Планку који ју је увео приликом израчунавања зрачења црног тела. Често се користи и редукована Планкова константа (позната и као Диракова константа, означава се са \hbar, а чита „аш“, „h-прецртано“, „h са цртом“, или понекад, код српских физичара, у шаљивом смислу „ћ“)

Вредност Диракове константе:

\hbar\ \stackrel{\mathrm{def}}{=}\ \frac{h}{2\pi} = \,\,\, 1,054\ 571\ 68(18)\times10^{-34}\ \mbox{J}\cdot\mbox{s} \,\,\, = \,\,\, 6,582\ 119\ 15(56) \times10^{-16}\ \mbox{eV}\cdot\mbox{s}

Значи нема „Ћ“ у физици. Али да буде упамћено потрудио се један наш, нажалост рано преминули физичар.

Марко Вукобрат Јарић је инсистирао да се на свим званичним списима, било научним, било интервјуима, његово име пише са исправном, српском фонетиком, односно са видним словом „ћ“ у презимену (уобичајена пракса у САД је да се имена која се завршавају са „ћ“ пишу са латиничним словом „ц“ на крају, односно Jarić=Jaric). Због својих активности је у српским круговима у САД прозван и „1301 каплар“.

Више о њему у Календару физике (17.март)

Post Navigation