Физика у Бранку

Занимљиви материјали за ученике и професоре

Archive for the tag “основна школа”

МолбБа

Није грешка у наслову. Имам једну МолбБу, али не знам коме да је упутим. Зато је овако јавно објављујем.

Молим будуће састављаче тестова да када хоће да поставе више захтева у једном задатку не користе мала слова б, в и д јер наши ученици та слова нису у стању да на адекватан начин напишу у тесту. Прегледао сам око 200 тестова и бар у 50 мало слово б је било написано на невероватне начине (шестице, троуглићи, нуле, …). Молим вас користите велика слова А, Б и В. Ваљда ће то олакшати писање нашим ученицима.

Свима који осећају дозу сарказма у обом чланку се извињавам. Озбиљан сам.

Да не спомињем четврти задатак

14

где је словом А означена б, а словом В је означена в.

Пре две године сам имао неки сличан коментар везан за писање. Није наодмет да га поновим.

Мој деда већ дуго оре небеске њиве,

 

Први Комбиновани тест

После вишегодишњих припрема и најава данас се десио први Комбиновани тест

преузето са http://www.svetisava.edu.rs/

Комбиновани тест 2013/14

Решење теста

Гледао сам данас око 200 тестова и чини ми се да су деца добро урадила физику (само 1 тест са сва 4 погрешна одговора из физике).

Без рачунских задатака и без отворених питања , што се тиче физике. Лакши него овогодишњи пробни.

Коментар питања из физике

Прво питање

11 Тачан одговор: 1в, 2б, 3а, 4б

Стандард  ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре.

Морамо да знамо тачку мржњења воде, да се сетимо да живин термометар показује и негативне температуре, да удишемо кисеоник и на -10, као да на истој температури возимо и аутомобиле на бензин. Мало ми је више „хемичарско“ него „физичарско“ питање.

Друго питање

12

 Тачан одговор: г

Стандард   ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно.

У питању је редна веза и нема друге могућности.

Треће питање

13

Тачан одговор: в

Стандард   ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност.

Ако знате Омов закон за цело струјно коло лако је, а ако не знате опет је лако, јер је све написано у поставци питања.

Четврто питање

14

Тачан одговор: 1б, 2в

Стандард   ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање.

Ако су величине X и Y у метрима отпадају фреквенција (1/s) и период (s). Остаје само да се правилно распореде таласна дужина и амплитуда. Ко је урадио детаљно 227. задатак из збирке помогао је деци да се снађу са овим задатком. У збирци је уз тај задатак и дата слика са дужином В.

Па, кад мало размислим и није било тешко по питању физике.

Како је било на историји погледајте овде.

Још само комбиновани

Пробни комбиновани мај 2014.   Решења

Пробни комбиновани април 2013.   Решења

Пробни комбиновани април 2012.   Решења

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије

Физика – припрема на Физика у Бранку

Пробни завршни 2013/14

Осмаци подсетите се пробног завршног испита (9. и 10. мај 2014.) да видите где сте погрешили, ако је било грешака.

Српски језик тест   решења

Математика тест   решења

Комбиновани тест   решења

преузето са www.ilrsombor.edu.rs

Завршни испит на Физика у Бранку – 4. део

Сведочанства без муке

Осмаци завршили, а одељењске старешине почињу.

Обрасци за сведочанства и остала евиденција за основце се налазе на Microsoft-овом сајту.

svedocanstvo

Обрасци за сведочанства нису баш адекватни. Мало сам их преуредио по питању оцене из владања (има описна са бројем и само описна). Додао сам и ослобођен односно ослобођена (за физичко васпитање и спорт). Значи документи преузети са Microsoft – овог сајта, али примењиви у пракси (само се штампају поља на обрацу за сведочанство 16а, Просветног прегледа)

СВЕДОЧАНСТВО измењено

Како штампати:

Одштампајте пробни примерак, па у случају да вам се текст не поклапа са обрасцем, подесите горњу и/или леву маргину. Да промените величину маргине (у Microsoft Office Word 2007) треба у Developer>Protect Document>Restrict Formatting and Editing>Stop Protection>Page Layout на картици Margins подесити маргине (требаће вам мало времена и живаца, али кад једном подесите док неко не „растури“ штампач све ће беспрекорно функционисати).

На захтев читалаца

објављујем решења припрема полугодишњих тестића за седмаке и шестаке

fsolution

Седми разред

1. снага – ват, рад – џул, убрзање – метар по секунди на квадрат, брзина – метар у секунди, сила – њутн, маса – килограм

2. 240cm

3. 20m/s

4. a)

5. 3750J, 6250J

6. в)

7. 500Ј

8. б)

9. 12N

10. б)

Шести разред

1. 0,05N

2. 20,4g

3. 2,2g/cm3

4. 0,202m

5. 11

6. јачина струје – ампер – А, маса – килограм – kg

7. б)

8. б)

9. в)

10. в)

2. полугодишњи за 7.

Да ли сте у равнотежи и довољно снажни да извршите рад уз промену облика енергије?

energija

Мој предлог за полугодишњи тест је следећи:

1.

Повезати физичке величине са одговарајућим јединицама

снага                              килограм

рад                                  њутн

убрзање                       метар по секунди

брзина                          метар по секунди на квадрат

сила                               џул

маса                              ват

2.

На крајевима полуге која се налази у равнотежи налазе се тело тежине 750N и тег масе 15kg. Коликa је дужина полуге ако је крак веће силе 40cm?

3.

Вучна сила мотора аутомобила је 500N, а снага 10kW. Коликом брзином се креће аутомобил?

4.

При слободном паду тело у почетном положају има

а) само потенцијалну

б) само кинетичку

в) и кинетичку и потенцијалну енергију

5.

Одредити потенцијалну и кинетичку енергију тела масе 5kg које које 5s слободно пада са висине 200m?

6.

Ослонац је испод тежишта код

а) индиферентне равнотеже

б) стабилне равнотеже

в) лабилне равнотеже

7.

Колика је кинетичка енергија тела које се креће брзином 10m/s и на висини 10m има потенцијалну енергију 1kJ?

8.

Коефицијент корисног дејства једнак је

а) количнику уложене и корисне снаге

б) количнику корисне и уложене снаге

в) производу корисне и уложене снаге

9.

3/5 коцке леда запремине 20dm3 плива у води. Колика сила потиска делује на коцку леда? Густина воде је 1000kg/m3.

10.

Са исте висине падају два тела исте величине, једно од дрвета, друго од гвожђа. Које тело ће имати већу потенцијалну енергију у почетном положају?

а) тело направљено од дрвета

б) тело направљено од гвожђа

в) имају исту потенцијалну енергију

Полугодишњи тестић за шестаке

Полугодишњи тест ће бити прилика да поправите утисак који се оставили из области Мерење и Маса и густина. Притиска на овом тесту бити неће.

2469531_orig

Ево како би тест могао да изгледа.

1.

Колика је маса тела тежине 50mN?

2.

Колика је маса тела густине 13,6g/cm3 и запремине 1,5ml?

3.

Ако је маса тела приказаног на слици 110g одредити његову густину.

gust

 

 

 

 

4.

Педаљ је назив за стару српску меру задужину.  Мерење у педљима се врши шаком, односно најдужим распоном између палца и средњег прста. Износи 20,20 центиметара. Колико је један педаљ метара?

5.

Полица за књиге има дужину 0,8m. На њој се налази 9 књига исте дебљине, поређане једна до друге. Ако је дебљина једне књиге 4cm, колико још књига можемо сместити на полицу?

6.

Попуни табелу

физичка величина

јединица физичке величине ознака јединице физичке величине
 

А

маса  

7.

Резултат мерења се приказује у облику

а) средња вредност ± релативна грешка мерења

б) релативна грешка ± апсолутна грешка мерења

в) средња вредност ± апсолутна грешка мерења

8.

Ако у телу направљеном од злата густине 19,3g/cm3постоји шупљина испуњена металом мање густине од злата тада тело има масу

а) већу него да је направљено од чистог злата

б) мању него да је направљено од чистог злата

в) није могуће одредити

9.

Заокружи тачан одговор

a) Тежина тела на Земљи је мања него тежина истог тела на Месецу

б) Тежина тела на Земљи је иста као тежина истог тела на Месецу

в) Тежина  тела на Земљи је већа него тежина истог тела на Месецу

10.

Тело које се јаче опире промени брзине

а) има мању масу

б) је мање инертно

в) има већу масу

Календар за школску 2014/15. годину

Школска година се полако ближи крају. Већ је спреман календар за нову школску годину.

calendar

Погледајте га.

Преузето са http://www.mpn.gov.rs/

Календар за основну школу 2014/15

Календар за средњу школу 2014/15

Извештај са пробног Комбинованог теста

Пробни Комбиновани тест из наука одржан је 09.05. 2014. године . Ученици су одговарали на питања из биологије, историје, географије, физике и хемије. На тесту је било 4 питања из физике.

1. питање

01

Прво питање је испитивало стандард основног нивоа: „ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова“, који треба да задовољи 80% ученика. Тачан одговор је под б) 10, али су ученици углавном давали нетачне одговоре а) 5 и г) 20, јер су били збуњени нацртаним скалама. Нечитајући пажљиво текст задатка помислили су да је скала дата у кубним јединицама. То не може да буде оправдање за 24,37% тачних одговора (по одељењима VII-1 18,52%, VII-2 21,88%, VII-3 24,14% и VII-4 32,26%).

 2. питање

02

Друго питање проверава стандард средњег нивоа „ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односновисине на којој се тело налази“, који треба да задовољи 50% ученика.

Назвао би га “трик” питањем. Јесте оно добро дефинисано и једнозначно одређено и одговор може да буде само а) у положају 1. Ученици су и у овом питању грешили, јер су за потенцијалну енергију погрешно користили удаљеност од тла, а не висину на којој се тело налази и давали погрешан одговор г) у положају 4.

Било је само 10,92% тачних одговора(по одељењима VII-1 7,41%, VII-2 6,25%, VII-3 20,70% и VII-4 9,68%).

3. питање

03

Трећи задатак проверава стандард средњег нивоа „ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје“, који треба да задовољи 50% ученика. Тачни одговори су 1.б), 2.в), 3.в) (3 тачна 1 бод, 2 тачна 0,5 бодова).

Захтеван задатак, на срећу из осмог разреда па то донекле може да објасни више него добре резултате.

У нашој школи овај задатак је потпуно тачно решило 27,73% ученика, а делимично тачно 32,77%- укупно 60,50% (укупно по одељењима VII-1 55,56%, VII-2 65,62%, VII-3 63,33% и VII-4 54,84%).

4. питање

04

Четврти задатак проверастандард напредног нивоа „ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи“,који треба да задовољи 25% ученика. Захтеван задатак из шестог разреда. Тачан одговор је б) 50Pa.

У нашој школи овај задатак је решило 15,13% ученика (по одељењима VII-1 14,81%, VII-2 3,12%, VII-3 20,69% и VII-4 22,58%).

Питања углавном одговарају Стандардима. Ученици су углавном били немотивисани за рад (види се по празним пољима за израду трећег и четвртог задатка). Надам се да ће се у наредном периоду више ангажовати кроз похађање припремне наставе и израде електронских тестова на Физика у Бранку, а самим тим и побољшати свој успех на завршном испиту.

Понуда средњих школа и гимназија

Које школе уписују прваке и на које смерове можете погледати у

Збирке за завршни испит 2013/2014

Преузето са www.ceo.edu.rs

0501_ocp_w380_h300

Збирка задатака из српског језика

Збирка задатака из математике

Збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије

Конкурс за упис у средње школе за школску 2014/2015. годину

 Осмаци ако не знате где ћете после!

Untitled

Преузето са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/ 
123Презентацију Конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2014/2015. годину са календаром уписа можете погледати овде.

Штампано издање Конкурса за упис у средње школе је у продаји по цени од 220 динара.

Завршни испит на Физика у Бранку – 2. део

Завршни испит на Физика у Бранку – 1. део

Прво обавештење за завршни испит 2013/14

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ – реализоваће се, одлуком Министарства просвете у петак, 9.маја 2014. – композитни тест и суботу 10. маја – српски и математика.

ЗАВРШНИ ИСПИТ – по изјави помоћника министра за основно образовање, ученици ће полагати 16. јуна српски језик, 17. јуна математику и 18. јуна композитни тест.

Још увек НИЈЕ ОБЈАВЉЕН Календар уписних активности за упис у средње школе за шк. 2014/15. годину.

zbirke_pok_2401

Завршни испит 2013/14

Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, односно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

polaganje-zavrsnog-ispita

Завршни испит након завршеног осмог разреда, полажу сви ученици. Ученици који заврше осми разред у школској 2013/2014. години, као и наредне генерације ученика осмог разреда, завршни испит полажу решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и комбинованог теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и друштвених наука и обухвата садржај и компетенције из наставних предмета Биологије, Географије, Историје, Физике и Хемије, као и опште компетенције, заједничке за природне и друштвене науке.

Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују од ученика на крају основног школовања. Та очекивања утемељена су у наставним програмима и општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања. Тестовима из Математике и Српског, односно матерњег језика испитују се сви образовни стандарди из ових предмета за крај обавезног образовања. За потребе комбинованог теста из природних и друштвених наука у школској 2013/2014. години, изабран је подскуп стандарда из пет предмета који су предвиђени за испитивање овим тестом. Образовни стандарди за крај обавезног образовања дефинисани су на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном нивоу. Стандарди су кумулативни и остварење захтева са једног нивоа подразумева да ученик функционално користи знања и вештине са претходних нивоа.

Тестови које ученици решавају на завршном испиту састоје се од питања и задатака којима се испитују компетенције описане образовним стандардима са основног, средњег и напредног нивоа. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и одабране садржаје који су процењени као кључни за наставак школовања.

Тестови завршног испита састављени су од необјављених питања и задатака и садрже од 20 до 40 питања или задатака у зависности од процењене тежине и типа коришћених задатака. У комбинованом тесту из природних и друштвених наука задаци су конципирани на начин да обухватају садржаје из различитих наставних предмета. У складу са пројектованом информативношћу тестова, питања и задаци у њима могу да носе различит број бодова.

У школској 2013/2014. години ученик може остварити највише 16 бодова из српског, односно матерњег језика, највише 16 бодова из математике и највише 8 бодова на комбинованом тесту, што укупно чини највише 40 бодова на основу успеха на завршном испиту. Ученик по основу општег успеха остварује највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100.

Листа одабраних стандарда из физике са листе стандарда прописаних Правилником о општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5/10) чија се оствареност проверава комбинованим тестом.

 1. ФИ.1.1.2. уме да препозна смер деловања магнетне и електростатичке силе
 2. ФИ.1.1.3. разуме принцип спојених судова
 3. ФИ.1.2.3. уме да израчуна средњу брзину, пређени пут или протекло време ако су му познате друге две величине
 4. ФИ.1.3.2. уме да препозна магнетне ефекте електричне струје
 5. ФИ.1.4.1. уме да чита мерну скалу и зна да одреди вредност најмањег подеока
 6. ФИ.1.4.3. зна да користи основне јединице за дужину, масу, запремину, температуру и време
 7. ФИ.1.4.6. зна да мери дужину, масу, запремину, температуру и време
 8. ФИ.1.5.1. зна да агрегатно стање тела зависи од његове температуре
 9. ФИ.2.1.2. зна основне особине гравитационе и еластичне силе и силе потиска
 10. ФИ.2.1.5. разуме и примењује концепт густине
 11. ФИ.2.2.1. уме да препозна убрзано кретање
 12. ФИ.2.3.2. зна називе основних елемената електричног кола
 13. ФИ.2.3.3. уме да препозна да ли су извори напона везани редно или паралелно
 14. ФИ.2.3.6. разуме појмове енергије и снаге електричне струје
 15. ФИ.2.4.4. зна када мерења понављамо више пута
 16. ФИ.2.5.1. зна да кинетичка и потенцијална енергија зависе од брзине, односно висине на којој се тело налази
 17. ФИ.2.6.1. разуме и примењује основне математичке формулације односа и законитости у физици, нпр. директну и обрнуту пропорционалност
 18. ФИ.2.6.3. уме да користи и интерпретира табеларни и графички приказ зависности физичких величина
 19. ФИ.3.1.2. зна какав је однос сила које делују на тело које мирује или се равномерно креће
 20. ФИ.3.1.3. зна шта је притисак чврстих тела и од чега зависи
 21. ФИ.3.2.4. зна основне физичке величине које описују таласно кретање

Стандарде за остале предмете можете погледати у

Правилнику о измени и допуни правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Прошлогодишњи завршни испит – 2012/13

Преузето са http://www.ceo.edu.rs

Збирке за завршни испит

Пробни тест

децембар 2012.

мај 2013.

Мој коментар комбинованог теста

Завршни испит

Санта леда

Често видимо само врх санте леда.

Iceberg

Готово увек је тако у животу. Да ли је за то крива наша површност, наше емоције или физика? Нисам експерт за емоције, али за физику помало јесам.

Ових дана са седмацима сам радио пливање тела и нисам могао да пропустим причу о Титанику и његовој санти леда.

titanik

Само мало физике (погледајте подсетник Равнотежа тела) је потребно знати па да сазнамо да се у води, скривено од погледа, налази већи део санте леда (То је превидео капетан Титаника).

Ако је густина морске воде 1030 kg/mа густина леда  900 kg/mможемо да одредимо који део санте леда се налази потопљен у води. Из услова пливања тела, да је производ густине тела и његове запремине једнак производу густине течности  и запремине потопљеног дела тела (ρV= ρ1V1), заменом вредности за густину добијамо да је 900V=1030V1, односно, да је V1=0,87V. То значи да је под водом скоро 9/10 целокупне запремине санте леда.

Зато када вам се учини да је пред вама мали контролни из физике или проблем, застаните, размислите и нападните га свом снагом – можда се испод површине крије већи део санте леда.

Post Navigation